Gustav Vasa i Dalarna

 Den gamla skidan

Fotograf Joakim WehlinFotograf Joakim Wehlin 

 

 Denna skida hittades  vid Vålbergets fäbod i Öje på 1940-talet av Sveds Johan Larsson och Gubb Viktor Halvarsson(Min morbror).Vid analys av skidans ålder visade sig att den är från 600-700 e.Kr

Denna tid kallas Vendeltiden och exempel på lämningar från denna tid är de kända gravhögarna i Gamla Uppsala.

 Skidan är alltså 1300-1400 år gammal.  INTE ILLA

I boken "Skinnarbygd" 2015 har Joakim Wehlin skivit en utförlig artkel om skidan från Öje.

  

Gubb Tage Bevring