Gustav Vasa i Dalarna

Visa som diktats om Gustav Vasa och dalkarlarna.

 

 Gustav Vasas vädjan .

De utkorade honom till hövidsman:
Kung Gösta han rider i Dalarne,
han tingar med Dalkarlar sin.
Kung Christian han ligger på Södermalm,
han dricker både mjöd och vin.

Och hören I, mina Dalkarlar,
allt hvad jag bjuder uppå,
viljen I mig följa till stockholm
och så de Jutar slå?

Då svarade de dalkarlar,
de svarade alla för thy:
Och viljen I vara vår höfvidsman
allt inför Stockholms by?

 

Snöskäfvan (snöripan) och furufnatten (ekorren)
rätt pilen han råkar upå,
Christian den blodenacken
må det ej bättre gå!

Och gerna så är jag eder höfvidsman,
konung Gustav han svarade så:
Viljen I mig vara trogna
allt under min fana blå?

Då svarade de Dalkarlar,
de svarade alla som en man:
Vi blod och lifvet våga
mot en så grym tyrann