Gustav Vasa i Dalarna

Brännvinets betydelse för att döva hunger och stärka moralen och modet vid krig.

Detta är en gammal visa troligen från 1500-1600 talet som man sjöng i glada vänners lag.

Bara männen fick närvara vid dessa fester före en drabbning med fienden.