Gustav Vasa i Dalarna

 

 

 

 

Marschordning för värnpliktige år 1891 ,som skola bevista 1:sta klassens

beväringsmöte i år är sålunda faststäld.

 

Den 19 Maj kl.12 samlas Transtrands och Lima värnpliktige,24 man,vid Lima kyrka

och afgå till Tandö samt dagen derpå till Grönlands gästgifvaregård,hvarest värnpliktige

från Malung ,26 man, som samlas  den 20  kl.6 e.m ,tillstöta hvarpå marschen den 21

forsättes till Öje ,den 22 till Kjettbo ,den 23 till Vika by och den 24 på morgonen till

Mora Strand.

Värnpliktige från Särna och Idre,7 man,samlas den 19 kl.7 f.m vid Särna kyrka,afgå

samma dag till Särnastugan,den 20 till Hållstugan och den 21 till Elfdalen kyrkby,der

värnpliktige från Elfdalen och Evertsberg,20 man, s, d kl.6 e.m samlas och hvarifrån

den 22 aftågar till Garberg,den 23 till Kråkbergs by i Mora  och den 24 på morgonen

till Mora Strand.

Ore och Orsa med Skattungs kapells och Lillherrdals länsdela  värnpliktige ,35 man

samlas den 23 kl. 7 e.m  i Orsa kyrkby,hvarifrån de den 24 afgå med ångbåt till Våmhus

för att upptaga dess värnpliktige,12 man, som den 23 kl 5.30  e.m samlats vid

Våmhus kyrka ,hvarefter färden ställes till Mora Strand,der värnpliktige från Mora

och Venjan ,62 man, den 23 kl. 6 e.m samlas och den 24 jämte den värnpliktige

från Transtrand,Lima,Malung,Särna ,Idre,Elfdalen,Evertsberg,Ore,Orsa,Skattunge

Lillherdal och Våmhus afgå med ångbåt till Sollerön.

Sollerö värnpliktige ,8 man,som s.d. kl 7 f.m  samlats vid kyrkan,upptagas ,hvarpå

färden ställes till Lerdal i Rättvik

Värnpliktige från Rättvik och Boda samt Dådrans och Bingsjö kapellag,46 man,

samlas den 24   kl.9 f.m. i Lerdal och afgå  jämte den öfriga kontingenten  till Insjön

och på järnväg till Borlänge samt vidare till kvarter i byarna Åselby och Hytting,

hvarifrån inryckning å Rommehed äger rum den 25 kl.8 f.m

 

Krigsrätt mot tandlösa beväringsmän.

 

Beväringarna från bland annat Lima gjorde nästan allt för att slippa utbilda sig till

goda beväringar vi d Rommehed

Till chefen för Dalregementet inkom rgementsläkaren  Otto Nennes

den 11 nov. med en anmälan ,att ett flertal beväringsmän af 1915 års klass

hade anmält sig till kassaktion för tandlöshet och att omständigheterna

syntes gifva vid handen,att en utredning vore önskvärd.

Beväringsmännen som alla voro hemmahörande i Öfvre Dalarna och tillhörde

1915 års klass,förhördes i fredags inför krigsrätt ang orsakerna till sin tandlöshet.

385  Eriksson

från Älfdalen,skogsarbetare till yrket var nu alldeles utan tänder.

Vid inskrifningen i våras hade han 18 tänder kvar ,men efteråt hade han tagit ut

allesammans hos tandläkare Hemstad i Norge,hvilken äfven förrut befriat honom

från en del. E förklarade nu ,att han icke hade tagit ut tänderna för att slippa

värnplikten tan på grund av tandvärk.

Ytterliger 6  beväringsmän de flesta från Lima ,hade i det allra nätmaste rensat

käkarna från tänder vid besök i Norge efter inskrivningen, De måste nu lefva

mest på mjölmat och mjukt bröd.

De tär i sanning en nedslående tidsbild, som blottats genom ofvan relaterde. Hvad

skulle månne de män ,som ute i Europa kämpa vid olika stridsfronter,säga om de

finge höra talas om dessa tandlösa krukor ?

I forna tider sjöng man i Dalarna om ” Mandom mod och morske män”,men

åtminstone i vissa trakter af norra Dalarna syntes försvarsolusten ha gripit omkring

sig så pass ,att den sången icke längre  med berättigande kan sjungas.

Det är hög tid på ,.att det sättes stopp för denna tandutdragningsmani.

Eljest riskerar Dalarna att bli en visa för hela landet.