Gustav Vasa i Dalarna

 

 

Hur behandlades "Löst folk"  av Gustav Vasa..

 

Han ansåg att löst folk som var obundna kunde vara till skada för Sverige.och han införde
lagar som begränsade deras rörelsefrihet och de kunde gripas och förhöras om sina avsikter och varför de visstades i landet. Dessa skulle vi i dag kalla för terrorister !
Sådana var trollkarlar,gycklare,landstrykare,lättingar,tiggare,tattare och zigenare.
Redan Magnus Erikssons landslag begärde att alla skulle  arbeta för sin försörjning dessa lagar hade också Gustav Vasa infört.Det var också straffbart att inhysa sådana människor som näms ovan.
Zigenare och tattare drabbades särskilt hårt av desssa lagar på grund av sitt kringvandrande levnadsätt
År 1543 anmärkte Gustav Vasa över att en tattarhop drog runt i landet och som hade pass av ståthållaren i Kalmar.Dessa borde fråntagas sina pass och utvisas ur landet.
PÅ 1600-talet blev det ännu hårdare lagar så 1637 kom en lag om att tattare och zigenare inom 3-4 månader skulle lämna Sverige och alla dess provinser.Om de stannade skulle de straffas med döden kvinnorna och barnen skulle utvisas.Men om de arbetade och försöjde sig skulle de få stanna.
Det infördes särskilda tiggarpass och tiggarmärken i ett försök att begränsa tiggeriet
Dock var soldater som hemkommit från krig och vedermödor och inte hade någon fast tillvaro undantagna och skulle i stället hjälpas att intigreras i samhället.

Samma frågor om Terrorister,invandrare ,tiggare .mfl är aktuell i dag år 2019 !!!!

 ,