Gustav Vasa i Dalarna

Vem var Per Brahe ?

 

Per Brahe d.y

 

Per Brahe, även benämnd "den yngre", föddes 1602 på Rydboholm i Roslagen och var son till Abraham Brahe. Han studerade inte mindre än åtta år vid olika universitet runt om i Europa och kom 1630 att bli riksråd och nåt år senare bisittare i Svea hovrätt. Han kom även att bli en av Gustav II Adolfs käraste ungdomsvänner. Han utnämdes 1630 till riksråd och lagman över Västmanland, Bergslagen, Dalarna samt snart även generalguvernör i Preussen och Finland.

Vistades i Öje 1632  13-14-15 Augusti. Medlade ang rågångstvist mellan Lima.Venjan,Malung och Mora.(se protokoll)

 Han gjorde väl ifrån sig i Finland och blev populär bland lokalbefolkningen. Han erhöll senare Kajaneborg, Kajana Socken, Kupio samt Idensalmi i förläning. Han anlade även städerna Kajana, Kristinestad och Brahestad. Han försåg fler städer med skolor där bland Viborg fick gymnasium och Åbo fick universitet, där han han själv kom att bli första kansliär 1646. När han kom tillbaka till Sverige anlade han i sitt grevskap Gränna fästningen Brahehus samt förbättrade hans slott Visingsborg ute på visingsö och inrättade på samma ställe ett gymnasium och boktryckeri som han bekostade på egen hand. Efter Gabriel Oxenstiernas död 1641 fick han ta över dennes ämbete som riket drots. Blev även en av Karl XI's förmyndare vid Karl X Gustafs död 1660. Han dog 1680 efter några års inbördes fejder bland de styrande riksråden. Han var riksråd i 50 år respektive riksdrots i 40 år vilket är en ganska svår bedrift att slå. Per Brahe står staty både i Åbo och i Gränna.

Per Brahe den yngre