Gustav Vasa i Dalarna

 

Svea Livgarde 500 år.

 

Den 14 januari 2021 fyller Livgardet 500 år. Därmed är vi ett av världens äldsta förband. Här skildrar vi ett axplock av de berättelser som finns om Livgardet och dess föregångare, från 1521 till idag.

Vår historia börjar i Dalarna år 1521 då 16 unga  modiga män valdes ut för att vakta den blivande konungens liv, Gustav Eriksson Vasa.

De var klädda i vadmalskläder och utrustade med kraftiga armborst från Västerdalarna.

De följde honom under befrielsekampen mot danskarna och när Gustav Vasa blev kung placerades de som vakter runt slottet. Den här livvakten är ursprunget till dagens Livgarde.

Idag är Livgardet ett av Försvarsmaktens största och mest mångfacetterade förband med  vitt skilda uppgifter - från skarpa insatser och att utbilda vliktiga till ceremonier och militärmusik. Men mest kända är vi än idag för våra blåklädda soldater som fortfarande bevakar de kungliga slotten och vår regent.