Gustav Vasa i Dalarna

Uppgående av rågången år 1753. (Rännkarlsrået) Skidåkarrået år 1753

Här en bild av protokollet från 1753 med karta som visar rået.

Protokolet hänvisar också till 1713 -1714 års noteringar

Texten under beskriver väldigt noggrant hur alla rösen ser ut och var de är belägna samt visare och deras storlek.

En grupp från Öje kommar att till sommaren 2013 hitta alla rösen och vandra efter rågången,samt märka upp och lägga upp de rätta kordinaterna. Råets sträckning  är c:a 1.3 mil

 

På bilden syns en del av kartan och texten som är mycket svårläst.