Gustav Vasa i Dalarna

 

 

 

Notis av Martin Casterud

 

"Född okänt när i Ångermanland, död som kyrkoherde i Malung i jan. 1617, bördig från Billsta i Sollefteå. Före 1564 blir han kaplan i St. Tuna, och får 1566.3.6 kgl kollation på Malungs pastorat, som han troligen tillträder vid Michaeli tid s.å. Han förblir där till sin död. 
1577 synes han ha varit kpt i VD:s prosteri, varifrån han troligen avsatts av konungen (Johan III), då han 1577 vägrat biträda denne i de mer avancerade religiösa formerna. 

 Då man 1593 i Stockholm var angelägen om att få reda på, vad som berättades om Gustaf Vasas äventyr i Dalarna, blev även herr Herman anmodad att insamla uppgifter.

Han kunde inte hitta något om att han tagit vägen över Öje och Malung

I Lima skulle finnas en tall, som konungen använt sig av. Herr Herman ansåg sig ha kunnat konstatera, att så var fallet. Gösta Eriksson hade "vilat och fått sig mat på en tallåga, som då nedfallen var och rutten. Efter måltiden hade han gått till en källa och drukit samt givit den namnet Söta Potta, och kallas hon nu än i dag så. Och vid samma källa stod på denna tid en stor alder (al) på vilken Salige konungen Gustaf skar en krona, ett kors, sitt namn och årtalet och stod hon en lång tid, sedan hon torr var, ty hon blev uppstödd, men nu är hon borta". Enligt en anteckning av sonsonen Hermannus Pauli i Lima skall herr Herman ha dött i januari 1617 "och begrovs i Malungs kyrka". Ännu 24 mars s.å. är han dock vittne å tinget. Även 1618 upptages han i räkenskaperna, varför det är tydligt, att han dött först detta år, troligen då i januari. 

 

 

Gubb Tage Bevring

 

kordinaterna till platsen : N.60.57.231   E.013.26.991