Gustav Vasa i Dalarna

 

 

En belönad Moraprost.

 

En meddelare skrifver till Falu länstidning:  Birgerus Johannis Roslagius född 1520 iIrsta avled 1564 i Mora  var prost i Mora under senare delen av Gustav Vasas regering.Han hade under sin kyrkoherdetid i Dingtuna fått reda på ett ” argt och ogudeligt anslag mot konung Gustavs lif. Herr Börje som prosten även kallades ,yppade detta försåt för konungen ,och bevisen mot förrädarna voro så bindande ,att dessa fängslades och blevo afstraffade. För detta bevis på trohet fick Börje av konungen först en gård i Västerås och sedan fullmakt på Mora pastorat.Men det stannade icke härmed .Genom Gustavs bemedling fick prosten till sitt pastorat i Dalom hemföra en av drottningens fagraste hovtärnor.Den i Mora högt ansedde herden dog fyra år efter sin beskyddare.

 

Dalpilen  år 1900 den 20 november