Gustav Vasa i Dalarna

 

 

Gustav Vasas bibel i Mora.

 

Den första bibelöversättningen till svenska av år 1541 och dessutom de första steget mot ett rikssvenskt språk.

Mats Budh och Vasaloppet förvärvade dyrgripen för att visa sambandet med det berömda skidloppet och kung Gustav Eriksson Vasa.

På  Mats Budhs initiativ hade ett samarbete startat med Mora församling och därför överlämnades den berömda bibeln till Mora församling för att kunna ses av alla församlingsbor.

På titelbladet kan man läsa följande: Biblia,Thet är All then Helgha Scrifft på Svensko ”..

Det menas att hela bibeln nu fanns tillgänglig,inte bara Nya testamentet som kom 1526 och som lanserade  de nya bokstäverna Ä och Ö  för första gången.

Gustav Vasa bibel blev också 1500-talets mest trycka skrift Vackert gjord med  träsnitt som gjorts i Wittenberg

Vasabibeln som den kallas i dagligt tal byggde till stor del på Luthers  tyska översättning från 1534.

Den svenska bearbetningen gjordes av bröderna Olavus och Laurentius tillsammans med Laurentius Andreae.

När nya testamentet utkom år 1526 kostade det 3 mark.Femton år senare kostade ett exemplar tio mark och Gustav Vasa ålade  varje församling att köpa ett exemplar.I dag finns det ungefär 120 exemplar bevarade i landet.

I dag kan Gustav Vasas bibel  beskådas av allmänheten i Mora kyrka.