Gustav Vasa i Dalarna

Gustav Vasas arme mot segern !

 

 

Nu har Gustav Vasa återkommit från Lima med Kättboskidåkarna och talat till

Mora och Orsakarlarna som nu har fått reda på att Kristian tyrann ämnar ta över

hela Sverige inklusive Dalarna och gruvan i Falun...Morakarlarna ställer upp och

förklarar att alla omen pekar på att vi kommer att segra mot denna tyrann ”för det blåser

Snesrusk”.

Nu tågar den lilla armen mot Rättvik och rättvikarna ansluter sig. ’

På väg mot Stockholm ansluter sig också bergsmännen i Falun i stort antal.

Nu kommer den första striden att stå vid Brunnbäcks färja i början av april 1521

och slutar med en stor seger..

På vidare marsch står det andra slaget vid Västerås i slutet av april som också

slutar med seger.

Nu är det viktigt att de danska trupperna vid Kalmar också blir nedgjorda vilker sker

den 27 maj 1523...Så är då vägen öppen mot huvudstaden ..

Stockholm erövras med kapitulation den 16 och 17 juni 1523..

Freden undertecknas i recess i Malmö den 1 september 1524...